(911) 927-67-35 phone
(911) 979-67-35

   г. Санкт-Петербург,

пр.Стачек, 47 (Кировский завод)
   9276735@mail.ru

РЕМОНТ КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРА РФ

РЕМОНТ КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРА РФ

                      ковш до ремонта
kovsh_ekskavatora_20_fevr2016_172_kopiya.jpg kovsh_ekskavatora_20_fevr2016_175_kopiya.jpg
kovsh_ekskavatora_20_fevr2016_174_kopiya.jpg kovsh_ekskavatora_20_fevr2016_173_kopiya.jpg
             ремонт ковша
kovsh_ekskavatora_20_fevr2016_260_kopiya_0.jpg kovsh_ekskavatora_20_fevr2016_263_kopiya_0.jpg
kovsh_ekskavatora_20_fevr2016_390_kopiya_0.jpg kovsh_ekskavatora_20_fevr2016_388_kopiya_0.jpg
kovsh_ekskavatora_20_fevr2016_385_kopiya_0.jpg kovsh_ekskavatora_20_fevr2016_262_kopiya_0.jpg