(911) 927-67-35 phone
(911) 979-67-35

   г. Санкт-Петербург,

пр.Стачек, 47 (Кировский завод)
   9276735@mail.ru

Ножницы для железобетона

Ножницы для железобетона
krasher_na_podshipnikah_foto_18_1.jpg krasher_na_podshipnikah_foto_16_2.jpg
krasher_na_podshipnikah_foto_14_2.jpg krasher_na_podshipnikah_foto_12_3.jpg
krasher_na_podshipnikah_foto_10_3.jpg krasher_na_podshipnikah_foto_11_3.jpg
krasher_na_podshipnikah_foto_6_4.jpg krasher_na_podshipnikah_foto_2_5.jpg