(911) 927-67-35 phone
(911) 979-67-35

   г. Санкт-Петербург,

пр.Стачек, 47 (Кировский завод)
   9276735@mail.ru

КОВШИ ЭКСКАВАТОРА РЕМОНТ ЦЕНА

КОВШИ ЭКСКАВАТОРА РЕМОНТ ЦЕНА

                                                                  ковш после ремонта

kupit_kovsh_119_kopiya_1.jpg kupit_kovsh_120_kopiya_1.jpg
kupit_kovsh_121_kopiya_1.jpg kupit_kovsh_123_kopiya_1.jpg
kupit_kovsh_161_kopiya_1.jpg kupit_kovsh_122_kopiya_1.jpg