(911) 927-67-35 phone
(911) 979-67-35

   г. Санкт-Петербург,

пр.Стачек, 47 (Кировский завод)
   9276735@mail.ru

Для экскаватора навесное оборудование

Для экскаватора навесное оборудование
krasher_na_podshipnikah_foto_27.jpg krasher_na_podshipnikah_foto_26.jpg
krasher_na_podshipnikah_foto_5_10.jpg krasher_na_podshipnikah_foto_20.jpg
krasher_na_podshipnikah_foto_12_4.jpg krasher_na_podshipnikah_foto_18_2.jpg